Jag som inredare har alltid Feng Shui i åtanke när jag inreder. Vårt hem är en spegelbild av oss själva och tvärtom. Mår vi dåligt syns det ibland i vårt hem. Om vi har ordning i hemmet, mår vi oftast bättre. Man ska känna att man blir stärkt hemma, det är en plats där man ska ladda sina batterier, slappna av och samla kraft.

Några saker jag alltid tänker på när jag inreder är att…

–  skapa en frid & balansplats i hemmet för alla familjemedlemmar

–  alltid ha ett vackert blickfång att titta på när man befinner sig någonstans

–  bygga små stilleben (gruppera och samla ihop exempelvis dekorationer för ett tilltalande och samlat uttryck)

–  Inreda med kontraster, låga och höga ting, blanda blanka och matta ytor, olika strukturer, material och former

–  tänka på flödet i sin inredning vid exempelvis möblering. Att ta hänsyn till betjäningsytor och passageytor

–  Inreda med blommor i blickfång

–  Inreda med olika element, exempelvis ska motsatser finnas

–  Skapa ordning och reda genom exempelvis lösningar för förvaring

–  Inreda med gröna växter, kanske önskas en grön oas

–  Släppa in ljuset i hemmet