Detta innebär att vi exempelvis har kontakt via mail. Du som kund kanske har skickat bilder som du gillar. Det kan efterföljas av zoom-samtal eller FaceTime-samtal.

Tidsåtgång – 60 min